Vad är Bildningskraft?

Bildningskraft är SFV:s satsning för att även på finlandssvenskt håll ge gnista till diskussionen om bildningens roll – en diskussion som redan länge pågått till exempel i Sverige. Slutmålet för projektet är att främja konstruktiv dialog inom det fria kunskapssökandet som motvikt till åsiktsbubblor, populism och polarisering.

Om ordet bildning bara för något decennium sedan andades gammalmodighet och mossighet, så visar idag otaliga essäer, debattexter och böcker att bildningsbegreppet återfått sin positiva laddning. 

Så nu dammar SFV av idén om bildning och startar den allmäna diskussionen om bildningens samhälleliga betydelse i Svenskfinland. Projektet samarbetar med Sitras projekt Bildning+ och med Hufvudstadsbladet.

Bildad kan man aldrig bli, bara mera bildad
Ellen Key (1849-1926)

Senaste nytt

Jonas Ahlskogs andra i Hufvudstadsbladet, Dialog – inte fostran – är folkbildningens hopp i splittringens tidevarv, har publicerats.

Du kan diskutera bildingsfrågor i vår Facebook-grupp (gruppen är sluten, du måste be om medlemskap)

Bildning är tolkningskompetens
– Bengt Kristensson Uggla

Vad händer?

SEPTEMBER
5.9.2021 Läs Jonas Ahlskogs essä Demokratin behöver bildade medborgare i Hufvudstadsbladet.
12.9.2021 Läs Jonas Ahlskogs andra essä Dialog – inte fostran – är folkbildningens hopp i splittringens tidevarv i Hufvudstadsbladet.
19.9.2021 Jonas Ahlskogs tredje essä publiceras i Hufvudstadsbladet
OKTOBER
6.10.2021 Videodiskussion 1 på Bokström:
Kan bildningen ge oss en hållbar framtid?
Camilla Kronqvist, filosof, Christin Furu, forskare i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi, Torsten Fagerholm, ledarskribent vid Hufvudstadsbladet.
Diskussionsledare: Jonas Ahlskog
13.10.2021 Videodiskussion 2 på Bokström:
Stöder den fria bildningen demokrati och aktivt medborgarskap?
Joel Backström, filosof, Henrika Nordin,  verksamhetsledare för Bildningsalliansen, Birgit Schaffar, universitetslektor i allmän didaktik.
Diskussionsledare: Jonas Ahlskog
20.10.2021 Videodiskussion 3 på Bokström:
Blir vi bättre människor genom boklig bildning?
Hannele Mikaela Taivassalo, författare, Ylva Perera, litteraturvetare, Fredrik Sonck, kulturchef på Hufvudstadsbladet.
Diskussionsledare: Jonas Ahlskog
27.10.2021 Videodiskussion 4 på Bokström:
Vad ska en finländare kunna?
Hugo Strandberg, filosof, Elina Pirjatanniemi, professor i statsrätt och folkrätt, Torsten Fagerholm, ledarskribent vid Hufvudstadsbladet.
Diskussionsledare: Jonas Ahlskog
28.10.2021 Antologin Människans allsidiga utveckling lanseras på Bokmässan i Helsingfors. Välkommen till SFV:s monter i Bokbyn!
30.10.2021 Videodiskussion 5 som scenprogram på Bokmässan i Helsingfors
 
NOVEMBER Bildningskraft-bokcirkeln lanseras

Videodiskussioner

I samtalsserien samlas filosofer, forskare, journalister och folkbildare för att ge sina svar på vad bildning är och kan innebära i vår tid. I diskussionerna granskas och fördjupas bildningens betydelse för framtidens utmaningar.

På  kommande…