Senaste nytt

Bidlningssamtal nr 2 Vad skall en finländare kunna? kan nu ses på Bokström, och även som ljudfil, lite längre ner på den här sidan. 

Onsdag 6.10.2021 kl 18 var det premiär för Bildningskrafts bildningssamtal  på Bokström

Att bilda sig är att bli något inte på förhand givet. 
- Donald Broady

Bildningssamtal

I samtalsserien samlas filosofer, forskare, journalister och folkbildare för att ge sina svar på vad bildning är och kan innebära i vår tid. Långformsdiskussionerna granskar och analyserar bildningens betydelse för framtidens utmaningar. Utgångspunkten är att bildningsbegreppet efter år av mossighet återvunnit sin positiva laddning. Men om bildningen skall göra återkomst, vad borde den då handla om?

Filmerna har premiär på Bokström och finns senare tillgängliga på SFV:s Youtube-kanal.

01: Blir vi bättre människor genom boklig bildning?
Gå till Bokström

Ladda ner som ljudfil (mp3)

02: Vad skall en finländare kunna?
Gå till Bokström

Ladda ner som ljudfil (mp3)

03: Stöder den fria bildningen demokrati och aktivt medborgarskap?
Gå till Bokström

Ladda ner som ljudfil (mp3)

04: Kan bildningen ge oss en hållbar framtid? (27.10.2021)

Vad är Bildningskraft?

Bildningskraft är SFV:s satsning för att även på finlandssvenskt håll ge gnista till diskussionen om bildningens roll – en diskussion som redan länge pågått till exempel i Sverige. Slutmålet för projektet är att främja konstruktiv dialog inom det fria kunskapssökandet som motvikt till åsiktsbubblor, populism och polarisering.

Om ordet bildning bara för något decennium sedan andades gammalmodighet och mossighet, så visar idag otaliga essäer, debattexter och böcker att bildningsbegreppet återfått sin positiva laddning. 

Så nu dammar SFV av idén om bildning och startar den allmäna diskussionen om bildningens samhälleliga betydelse i Svenskfinland. Projektet samarbetar med Sitras projekt Bildning+ och med Hufvudstadsbladet.

Bildad kan man aldrig bli, bara mera bildad
Ellen Key (1849-1926)

Fördjupning på SFV:s Youtube-kanal

A: Bildning som självkritisk verksamhet

Jonas Ahlskog diskuterar med filosofen Göran Torrkulla om bildningens självkritiska uppgift och det öppna forumets avgörande roll för folkbildningsverksamhet.

 

B. Folkbildningens historia och dess framtida uppgifter

Jonas Ahlskog samtalar med folkbildaren Björn Walle´n om folkbildningens historiska roll för samhällsutvecklingen och vad dess roll borde vara i framtiden.

 

C: Bildningens betydelse för medborgarskapet

Jonas Ahlskog diskuterar med Annika Pastuhov,  postdoktor vid Linköpings universitet, om vad medborgarskap betyder och hur det hör ihop med folkbildning.

 

Vad händer i Bildningskraft?

SEPTEMBER
5.9.2021 Läs Jonas Ahlskogs essä Demokratin behöver bildade medborgare i Hufvudstadsbladet.
12.9.2021 Läs Jonas Ahlskogs andra essä Dialog – inte fostran – är folkbildningens hopp i splittringens tidevarv i Hufvudstadsbladet.
19.9.2021 Läs Jonas Ahlskogs tredje essä Informationssamhället behöver bildning som gör ont i Hufvudstadsbladet
OKTOBER
6.10.2021
kl. 18
Bildningssamtal 1 på Bokström:
Blir vi bättre människor genom boklig bildning?
Hannele Mikaela Taivassalo, författare, Ylva Perera, litteraturvetare, Fredrik Sonck, kulturchef på Hufvudstadsbladet.
Diskussionsledare: Jonas Ahlskog
13.10.2021
kl. 18
Bildningssamtal 2 på Bokström:
Vad ska en finländare kunna?
Hugo Strandberg, filosof, Elina Pirjatanniemi, professor i statsrätt och folkrätt, Torsten Fagerholm, ledarskribent vid Hufvudstadsbladet.
Diskussionsledare: Jonas Ahlskog
20.10.2021
kl. 18
Bildningssamtal 3 på Bokström:
Stöder den fria bildningen demokrati och aktivt medborgarskap?
Joel Backström, filosof, Henrika Nordin,  verksamhetsledare för Bildningsalliansen, Birgit Schaffar, universitetslektor i allmän didaktik.
Diskussionsledare: Jonas Ahlskog
27.10.2021
kl. 18
Bildningssamtal 4 på Bokström:
Kan bildningen ge oss en hållbar framtid?
Camilla Kronqvist, filosof, Christin Furu, forskare i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi, Torsten Fagerholm, ledarskribent vid Hufvudstadsbladet.
Diskussionsledare: Jonas Ahlskog
28.10.2021 Antologin Människans allsidiga utveckling lanseras på Bokmässan i Helsingfors. Välkommen till SFV:s monter i Bokbyn! Du kan samtidigt anmäla dig till bokcirkeln som diskuterar boken.
30.10.2021
kl. 16
Bildningssamtal 5 - scenprogram på Bokmässan i Helsingfors - streamas på www.sfv.fi
Kan bildningen rädda demokratin?

För att motverka polariseringen och stödja det offentliga samtalet har bildningens kunskapssökande lyfts fram som ett ideal. Men vad ska bildningen handla om? Bengt Kristensson Uggla, Marina Lindell, Jonas Ahlskog,
Moderator: Susanna Ginman, Hbl.

 
JANUARI 2022 Bildningskraft-bokcirkeln börjar träffas virtuellt.